KS-SOMED

System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami NFZ jak i innymi płatnikami. Może być również wykorzystywany jako istotne narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT (np. KS-KFW, KS-ZZL). Dodatkowo dostępna jest również dedykowana wersja na urządzenia mobilne z platformami Windows, iOS, Android umożliwiająca przeprowadzanie wizyt domowych. Nasze rozwiązania wyróżniają realne korzyści dla klientów:

 • Mniej czynności administracyjnych – zwiększenie
 • automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.)
 • Scalenie informacyjne poszczególnych części placówki – w KS-SOMED przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw. części medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dział finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.)
 • Oszczędność czasu
 • Łatwe i szybkie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym
 • Dostęp do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.
 • Sprawne zarządzanie jednostką – system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu
 • Ochrona danych medycznych

PRZEWAGA SYSTEMU

KS-SOMED w skrócie to m.in.: Rejestracja pacjentów; prowadzenie kartoteki medycznej (rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienia, itd.); rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami; generowanie księgi głównej przychodni, obsługa wszystkich specjalistycznych gabinetów lekarskich; podsystemy: kadrowy-płacowy, finansowo-księgowy, magazynowy, środków trwałych, itd. Wszystkie elementy harmonijnie połączone w jeden, zintegrowany system.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 • Tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia
 • Możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności
 • Nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki leków
 • Błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 

KS-PPS

System KS-PPS został wzbogacony o nowoczesny moduł do prowadzenia wizyty ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Jego intuicyjny interfejs oraz przyjazność sprawia, że praca lekarza czy pielęgniarki z systemem jeszcze nigdy nie była taka prosta. Właśnie te elementy powodują, że zbliżający się wymóg wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przestaje być dużym wyzwaniem. Obecnie jest to najprostszy i najprawdopodobniej najtańszy sposób zrealizowania wymagań stawianych lekarzom odnośnie szeroko rozumianej komputeryzacji.

 

PRZEWAGA SYSTEMU

System KS-PPS to już nie tylko rozliczenia z NFZ. System stał się pełnoprawnym rozwiązaniem umożliwiającym prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i lekarzy. Rozbudowa modułu podstawowego jest wręcz naturalna co powoduje, że system staje się kompletnym narzędziem wspierającym pracę lekarza wraz z całym niezbędnym otoczeniem (fiskalizacja, terminarze, EDM, komunikacja z OSOZ).

KORZYŚCI WDROŻENIA

Podstawową korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie najważniejszych zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce ochrony zdrowia. Stąd funkcjonalność oferowanego oprogramowania wykracza poza prostą rejestrację zrealizowanych usług. Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów, korzystać z najpopularniejszej na rynku Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ (opis ponad 240 000 leków) i Bazy Interakcji Leków.

W KS-PPS uwzględniono większość pomysłów oraz sugestii lekarzy oraz osób na co dzień związanych z tworzeniem obligatoryjnej dokumentacji sprawozdawczej w placówkach medycznych. Rygorystyczna selekcja funkcji oraz ujednolicenie obsługi poszczególnych modułów pozwoliły skutecznie uprościć system. Podstawowy Program Świadczeniodawcy pracuje zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej. Kluczowe zalety wdrożenia systemu KS-PPS to:

 • Przejrzysty oraz prosty interfejs: intuicyjna obsługa systemu
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • Szybkie i łatwe rozliczanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz oddział NFZ; wymiana danych on-line pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ
 • Internetowa rejestracja pacjentów zgodna z obowiązującym prawem
Formularz kontaktowy
Chcą Państwo uzyskać więcej informacji? Prosimy o wypełnienie formularza.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych