Świadczymy usługi doraźnej pomocy informatycznej przy rozliczaniu kontraktów z NFZ, jak również prowadzimy pełną, kompleksową obsługę rozliczeń. Przygotowujemy wnioski, oferty oraz dokumentacje aktualizacyjne na wszystkie zakresy świadczeń.Przygotowujemy dokumentację ofertową do NFZ w wielu zakresach.

 

 

 

Oferta obejmuje:

 pełna wymiana informacji z NFZ dla konkretnego zakresu świadczeń zdrowotnych,

 przygotowanie danych do rozliczeń,

 przygotowanie oprogramowania do pracy dla konkretnego Świadczeniodawcy,

 aktualizacje oprogramowania na potrzeby rozliczeń z NFZ,

 kompleksowa obsługa Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji – SZOI,

 kompleksowa obsługa Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki – SIMP,

 kompleksowa obsługa Systemu Numerowania Recept Lekarskich – SNRL,

 szkolenia dla personelu z zakresu funkcjonowania programu dla gabinetu, przychodni, oddziału,

 w przypadku działania filii możliwość połączenia zdalnego do centrali,

 archiwizacja baz danych,

 przygotowanie ofert, wniosków, dokumentacji aktualizacyjnych.

 

Formularz kontaktowy
Chcą Państwo uzyskać więcej informacji? Prosimy o wypełnienie formularza.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych